TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN KỸ THUẬT

TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN KỸ THUẬT

314 31-10-2018

Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa đang có nhu cầu tuyển dụng 03 công nhân kỹ thuật.

Đọc tiếp
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP

107 15-10-2018

Tuyển dụng kế toán tổng hợp

Đọc tiếp
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

105 12-09-2018

Công ty cổ phần Đô thị Ninh Hòa đang cần tuyển nhân viên kế toán tổng hợp

Đọc tiếp
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

127 19-06-2018

Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa đang có nhu cầu tuyển dụng 02 công nhân ngành cấp thoát nước.

Đọc tiếp
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

97 04-06-2018

Công ty cổ phần đô thị Ninh Hòa đang có nhu cầu tuyển dụng 01 công nhân vận hành xử lý nước rỉ rác.

Đọc tiếp