TUYỂN DỤNG CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TUYỂN DỤNG CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

16 22-06-2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỬ NHÂN TIN HỌC

Đọc tiếp
TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN THU GOM RÁC SINH HOẠT

TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN THU GOM RÁC SINH HOẠT

75 27-05-2019

Công ty cổ phần Đô thị Ninh Hòa, cần tuyển Công nhân thu gom rác thải sinh hoạt số lượng 01

Đọc tiếp
TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN KỸ THUẬT

TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN KỸ THUẬT

356 31-10-2018

Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa đang có nhu cầu tuyển dụng 03 công nhân kỹ thuật.

Đọc tiếp
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP

155 15-10-2018

Tuyển dụng kế toán tổng hợp

Đọc tiếp
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

163 12-09-2018

Công ty cổ phần Đô thị Ninh Hòa đang cần tuyển nhân viên kế toán tổng hợp

Đọc tiếp
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

164 19-06-2018

Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa đang có nhu cầu tuyển dụng 02 công nhân ngành cấp thoát nước.

Đọc tiếp
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

140 04-06-2018

Công ty cổ phần đô thị Ninh Hòa đang có nhu cầu tuyển dụng 01 công nhân vận hành xử lý nước rỉ rác.

Đọc tiếp