Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện  Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

95 26-12-2018

Vào ngày 25/12/2018 Đảng bộ Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệ...

Đọc tiếp
Lập thành tích chào mừng Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa

Lập thành tích chào mừng Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa

486 06-06-2017

Sáng ngày 03/06/2017 Đảng ủy Công ty đã tổ chức giải Tennis thi đấu giữa các chi bộ với nhau, gồm có...

Đọc tiếp
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

427 29-05-2017

Ngày 15/04/2017, Công ty cổ phần đô thị Ninh Hòa đã tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm...

Đọc tiếp