NIWENCO | Công ty cổ phần đô thị Ninh Hòa

Nhập đầy đủ thông tin để hoàn tất đăng ký mới

Thông tin khách hàng: (*): là trường bắt buộc phải nhập

Ví dụ: Khách hàng muốn lắp đặt tại TDP Phước Đa 1 - Ninh Đa - Ninh Hòa - Khánh Hòa

Địa chỉ lắp đặt: nhập "TDP Phước Đa 1"

Quận/ Huyên: chọn "Tx.Ninh Hòa"

Phường/ Xã: chọn "P.Ninh Đa"