• KH021168
  • 02-02-2018 12:00
  • 2035

Hội nghị người lao động năm 2018

Sáng ngày 2/02/2017 Ban Giám đốc Công ty Cổ Phần Đô Thị Ninh Hòa phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018.

        Về dự hội nghị gổm có:

+ Ông Nguyễn Ngọc Phụng – Chủ tịch Liên đoàn lao động TX.Ninh Hòa

+ Ông Dương Văn Lúc – Chủ tịch HĐQT, Bí thư đảng ủy.

+ Ông Ngô Công Hải – Phó Bí thư đảng ủy.

 Bà Nguyễn Thị Bình –Giám đốc công ty.

+  Nguyễn Dzu – Chủ Tịch Công đoàn

+ Cùng 165/193  người lao động đang làm việc tại Công ty.

Sau khi nghe  báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, tình hình thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động và tổ chức tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017.

Công ty đã, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và giao chỉ tiêu thực hiện kế hoạch cho từng bộ phận, Hội nghị đã tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các bộ phận.

   
Đội văn nghệ Chi đoàn Công ty biểu diễn chào mừng Hội nghị


Lãnh đạo công ty và hơn 185  người lao động đại diện cho 193 người lao động đang
làm việc tại công ty về dự hội nghị.


Bà Nguyễn Thị Bình – Giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017


Ông Nguyễn Dzu –  Chủ Tịch công đoàn cơ sở báo cáo việc tham gia xây dựng, sữa đổi các nội quy, quy chế liên quan đến người lao động, tình hình thực hiện thỏa ước người lao động và trình bày một số nội dung thay đổi trong dự thảo Thoa ước lao động tập thể mới.

  
H
i ngh tho lun CBCNV cùng nhau tham gia đóng góp ý kiến, kiến ngh


Ông Dương Văn Lúc – Chủ tịch hội đồng quản trị phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


Ông Nguyễn Ngọc Phụng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Ninh Hòa phát biểu tại hội nghị.

  
Các bộ phận ký kết giao ước thi đua năm 2018 dưới sự chứng kiến của Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn

  
Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong năm 2017