• nhansu
  • 28-02-2020 04:52
  • 932

Đại hội chi bộ Văn Phòng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thực hiện theo Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

        Thực hiện chỉ thị số 35- CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 06-KH/ĐU, ngày 12/09/2019 của Đảng bộ Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa V/v Chuẩn bị và tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022, Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

        Được sự đồng ý của Đảng ủy Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa. 

        Ngày 27/02/2020, Chi bộ Văn phòng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2022, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong thời gian qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng thời bầu ra Cấp ủy và các chức danh chủ chốt của Chi bộ.

        - Về dự Đại hội gồm có các đại biểu:

        + Đ/c Dương Văn Lúc – Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐQT Công ty.

        + Đ/c Ngô Công Hải – Phó bí thư Đảng ủy – Thành viên HĐQT.

        + Đ/c Nguyễn Thị Bình – Ủy viên BTV - Giám đốc Công ty.

        + Đ/c Võ Hữu Hoàng – Đảng ủy viên - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở.

        + Đ/c Lại Hải Triều – Đảng ủy viên - Bí thư chi bộ Điện Nước.

        + Đ/c Dương Văn Lợi – Đảng ủy viên - Bí thư chi bộ VSMT.