• nhansu
  • 29-04-2020 05:36
  • 739

Thông báo về việc giảm giá nước trên địa bàn Thị Xã Ninh Hòa