• nhansu
  • 06-06-2020 11:23
  • 1316

Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa Lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Vừa qua, trong 02 ngày 04 và 05/06/2020, Đảng bộ Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với hai phiên trù bị và chính thức. Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới; đồng thời bầu ra Ban Chấp hành khóa mới và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ, có đủ đức, đủ tài để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.