• nhansu
  • 10-08-2020 01:53
  • 592

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Đảng bộ và Công Ty Cổ Phần Đô Thị Ninh Hòa

Sáng ngày 08/08/2020, Công ty Cổ phần Đô Thị Ninh Hòa tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Đảng bộ và Công ty, báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Mở đầu Hội nghị là chương trình văn nghệ chào mừng.