• KH021168
  • 16-07-2018 12:00
  • 852

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018.

           Chiều Ngày 13/07/2018 Đảng ủy phối hợp với Ban Giám đốc Công ty cổ phần đô thị Ninh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018.

Về tham dự Hội nghị gồm có các đại biểu:

        - Đ/c Trần Công Hoán              - Bí thư Thị ủy Ninh Hòa.

        - Đ/c Nguyễn Bình Lợi              - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy.

        - Đ/c Lê  Thị Xuân Minh           - Phó trưởng Ban Tổ chức Thị ủy.

 Cùng đông đủ các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và toàn thể Đảng viên, người lao động trong công ty.

 

Đ/c Ngô Công Hải -  Phó Bí thư Đảng ủy

 Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng 6 tháng đầu năm

 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

 

Đ/c Nguyễn Thị Bình – Giám đốc công ty

Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm

và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

 

Đảng viên và người lao động tham gia ý kiến thảo luận

Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

 

Đ/c Trần Công Hoán – Bí thư Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Đ/c Dương Văn Lúc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty, Đáp từ ý kiến chỉ đạo của Đ/c Trần Công Hoán và trả lời ý kiến thảo luận của đảng viên và người lao động tại Hội nghị