• nhansu
  • 16-08-2021 04:10
  • 449

Thông báo V-v miễn, giảm tiền sử dụng nước sinh hoạt do tác động của dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa