• nhansu
  • 17-01-2022 08:06
  • 695

Tổng kết công tác Đảng bộ năm 2021

Sáng ngày 08/01/2022, Công ty Cổ phần Đô Thị Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác Đảng bộ năm 2021.