• nhansu
  • 21-01-2022 02:44
  • 728

Hội nghị Người lao động năm 2022 và Tổng kết hoạt động SXKD năm 2021

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty, đánh giá những mặt làm được và chưa làm được trong việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong năm 2021, đồng thời triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Chiều ngày 20/01/2022, Tại Hội trường Công ty Cổ phần Đô Thị Ninh Hòa, Ban Điều hành Công ty phối hợp Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và Hội nghị  Người lao động năm 2022.