• nhansu
  • 17-03-2022 10:38
  • 847

Thông báo về việc không thu tiền mặt khách hàng sử dụng nước hàng tháng tại nhà

Kế từ tháng 06/2022, Công ty Cổ phần Đô Thị Ninh Hòa sẽ không thực hiện thu tiền mặt khách hàng sử dụng nước hàng tháng

Thông tin chi tiết tại: https://niwenco.com.vn/Huong_dan