• nhansu
  • 19-05-2022 10:51
  • 539

Hội thảo Chuyên đề Chống Thất Thoát Nước

Vừa qua, trong 03 ngày từ ngày 16/05/2022 đến ngày 18/05/2022, Công ty Cổ phần Đô Thị Ninh Hòa (NIWENCO) đã diễn ra “Hội thảo Chuyên đề Chống Thất Thoát Nước”. Thành phần tham dự Hội thảo bao gồm 13 đơn vị là các Công ty thành viên của DNPW và Công ty khách mời KONWACO.