• nhansu
  • 18-07-2022 10:18
  • 367

Hội nghị Sơ kết Hoạt động SXKD và Sơ kết Công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2022 Công Ty Cổ Phần Đô Thị Ninh Hòa

Sáng ngày 16/07/2022, Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, nhằm báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 đồng thời Sơ kết Đảng bộ Công ty.