• Administrator
  • 08-08-2018 12:00
  • 789

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP NƯỚC

  • Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa thông báo lịch ngừng cung cấp nước, Thực hiện kế hoạch bảo dưỡng định kì đường ống nước :

   - Thời gian: từ 20h00 ngày 30/08/2018 đến 06h00 Ngày 31/08/2018

      -  Cúp nước tại khu vực: Tuyến Trần Quý Cáp từ cửa hàng Trung Thực đến quán cơm Thanh Vân, tuyến Binh Thành – Ninh Bình và tuyến Võ Tánh – Nguyễn Trường Tộ

     - Công ty thông báo đến quý khách hàng dùng nước thông cảm và có kế hoạch sử dụng nước cho phù hợp.

     - Lưu ý: trong trường hợp hoàn thành trước dự kiến Công ty sẽ cung cấp nước trở lại và sẽ không thông báo trước.

Nếu khách hàng cần biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ đến số điện thoại sau :

  •  Nhà máy nước Ninh Hòa:  02583.633.111
  •  Phòng Kế hoạch – Kinh doanh: 02583.847.300

        Trân trọng kính báo!