• nhansu
  • 26-01-2024 11:00
  • 270

Tổng kết hoạt động SXKD năm 2023, Tổng kết Đảng bộ năm 2023 và Hội nghị Người lao động năm 2024

Chiều ngày 24/01/2024, Tại Hội trường Công ty Cổ phần Đô Thị Ninh Hòa, Đảng ủy phối hợp với Ban Điều hành Công ty và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Tổng kết công tác Đảng bộ năm 2023 và Hội nghị Người lao động năm 2024.
Trong năm 2023 bằng sự chỉ đạo linh hoạt, sâu sát của Ban lãnh đạo công ty trong từng lĩnh vực hoạt động và sự quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế mà tất cả các chỉ tiêu trong năm 2023 đều đạt và vượt so với kế hoạch đã đề ra, cụ thể như sau: Tổng doanh thu thực hiện trong năm 2023 là gần 149 tỷ đồng, đạt 112,56% kế hoạch năm, bằng 113,7% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2023 của các lĩnh vực kinh doanh của Công ty đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.
Nộp ngân sách nhà nước năm 2023 hơn 09 tỷ đồng, đạt 146% kế hoạch năm.