• Administrator
  • 05-11-2018 12:00
  • 2092

THÔNG BÁO CÚP NƯỚC DO CÚP ĐIỆN

  • Căn cứ thông báo cúp điện của Điện Lực Ninh Hòa ngày 02/11/2018 về việc thi công cải tạo và sửa chữa trên lưới điện tuần 45/2018,

Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa thông báo ngưng cung cấp nước khu vực các  phường, xã như sau:

  1. Cúp nước tại Nhà máy nước Ninh Trung: khu vực mất nước gồm Ninh Trung; Ninh Thân; Ninh Đông

- Thời gian : Từ  08h00  đến 11h00 ngày 07/11/2018

  1. Cúp nước tại Nhà máy nước Ninh Sơn: khu vực mất nước gồm Ninh Sơn; Ninh An; Ninh Thọ; Ninh Diêm; Ninh Hải; Ninh Thủy và khu vực phía Bắc thị xã Ninh Hòa.

- Thời gian : Từ  08h00  đến 11h00 ngày 11/11/2018

Công ty thông báo đến quý khách hàng dùng nước thông cảm  và có kế hoạch sử dụng nước cho phù hợp.

Nếu khách hàng cần biết thêm thông tin, liên hệ số điện thoại

  • Nhà máy nước Ninh Hòa: 0258.3633111;
  • Phòng Kế hoạch – Kinh doanh: 0258.3847300

 

Trân trọng kính báo!