• Administrator
 • 20-12-2018 12:00
 • 2413

THÔNG BÁO CÚP NƯỚC DO CÚP ĐIỆN

 • Căn cứ thông báo cúp điện của Điện Lực Ninh Hòa ngày 03/12/2018 về việc thi công cải tạo và sửa chữa trên lưới điện tuần 51/2018,

Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa thông báo ngưng cung cấp nước khu vực các  phường, xã như sau:

 1. Nhà máy nước Ninh Xuân và Ninh Sim
 • Thời gian : Từ  07h30  đến 15h30 ngày 21/12/2018
 •     Cúp nước tại Nhà máy nước Ninh Xuân: khu vực mất nước gồm xã Ninh Xuân; xã Ninh Phụng, khu vực thôn Nhĩ Sự - xã NinhThân;
 •     Cúp nước tại Nhà máy nước Ninh Sim: khu vực xã Ninh Sim
 1. Nhà máy nước Ninh Sơn
 • Thời gian : Từ  06h00  đến 14h00 ngày 23/12/2018
 • Khu vực mất nước gồm Ninh Sơn; Ninh An; Ninh Thọ; Ninh Diêm; Ninh Hải; Ninh Thủy và khu vực phía Bắc thị xã Ninh Hòa.

Công ty thông báo đến quý khách hàng dùng nước thông cảm  và có kế hoạch sử dụng nước cho phù hợp.

Nếu khách hàng cần biết thêm thông tin, liên hệ số điện thoại :

 • Nhà máy nước Ninh Hòa: 0258.3633111;
 • Phòng Kế hoạch – Kinh doanh: 0258.3847300

Trân trọng kính báo!   

                                                                                      P. GIÁM ĐỐC

                                                                                            đã ký

                                                                                      Võ Hữu Hoàng