• Administrator
  • 24-12-2018 12:00
  • 794

THÔNG BÁO CÚP NƯỚC ĐỂ SÚC RỬA ĐƯỜNG ỐNG

        Thực hiện kế hoạch duy tu, súc rửa đường ống cấp nước của trạm cấp nước Ninh Đông, Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa thông báo kế hoạch cúp nước Trạm cấp nước Ninh Đông như sau:

          - Thời gian : Từ 21h00 ngày 27 tháng 12 đến 04h00 ngày 28/12/2018.

          - Khu vực mất nước gồm: phường Ninh Hiệp, Ninh Hà, Ninh Đa, Ninh Giang, Ninh Phú.

        Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa thông báo đến quý khách hàng dùng nước thông cảm và có kế hoạch tích trữ nước sử dụng cho phù hợp. Nếu thời gian duy tu, súc rửa đường ống hoàn thành sớm, Công ty sẽ cấp nước trở lại mà không thông báo trước.

Nếu khách hàng cần biết thêm thông tin, liên hệ số điện thoại:

        - Nhà máy nước Ninh Hòa:         0258.3633111.

        - Phòng Kế hoạch – Kinh doanh: 0258.3847300 .

Trân trọng kính báo!